Pliki programów dla Sparta Dos X oraz odnośniki do artykułów.

Wszystko razem w obrazie dyskietki ATR (archiwum ZIP).
Proszę  o przesyłanie wszelkich uwagi o nieprawidłowościach w działaniu na adres email:

a t a r i @ a t a r i 8 . e u

Inżynier

Gierka na podstawie gry Bridge Builder.

Konwerter MIC do PIC

Konwerter MIC na PIC

Program pomocniczy do konwersji obrazków MIC na skompresowany PIC.

ACT Viewer

Program pomocniczy dla SDX do podglądu plików tekstowych, np. ACT, LST, TXT, ASM. Wersja beta 220122 zawiera poprawki oraz została przygotowana do możliwości rozpoznawania i kolorowania składni. Wymaga sterownika S_VBXE.

PICINFOrmator

Program pomocniczy dla SDX do podglądu nagłówka plików PIC. Wywołanie: PICINFO FILENAME.PIC.

ZEGAR2

Zegarek dla SDX, wymaga sterownika Z:.

ZEGAR

Zegarek dla SDX, wymaga sterownika Z:.

HATABS

Program pomocniczy dla SDX, wyświetla zawartość tablicy handlerów.

FontROM

Program pomocniczy do zmiany fontów w obrazie ROM systemu operacyjnego.

Drukarz 1.3

Program pomocniczy do drukowania obrazów HIRES z plików GR8, BMP. Wersja 1.3 (210827) drukuje kodami Atari 1029 na niej samej, kodami Atari 1029 do pliku, kodami Epson przez interfejsy Centronics, kodami Epson przez interfejs VIAtronics.

Magazyn Serious Dial

Archiwum magazynu dyskowego Serious grupy Dial. Skarbnica wiedzy o rozszerzeniach sprzętowych komputerów, stacji dyskietek, kartridży oraz olbrzymia ilość artykułów o programowaniu, projektach i nowinkach.