Modem Atari 1030

Modem dopasowany wzorniczo do komputerów serii XL, elektronika modemu jest galwanicznie odseparowana od linii telefonicznej. Na panelu frontowym znajduje się przełącznik zasilania, dioda ON (zasilanie), dioda READY (wykrycie nośnej).

Atari 1030 wymaga zewnętrznego zasilania, dostarcza je zasilacz/transformator AC 9V. Dwa złącza SIO umożliwiają wpięcie modemu w dowolnym miejscu w ciągu urządzeń magistrali szeregowej. Dodatkowy kabel z końcówką RJ11 umożliwia przypięcie biurkowego telefonu.

Parametry urządzenia:

Standard komunikacji Bell 103 / 113
Prędkość transmisji ~ 300 bodów /s
Metoda połączenia wybieranie pulsacyjne, wybieranie tonowe (generowane przez komputer)
Metoda transmisji modulacja FSK, full duplex, half duplex
Wbudowane oprogramowanie program terminalowy MODEMLINK, sterownik urządzenia „T:”
Czułość -43 dBm
Złącza 2x gniazdo SIO, gniazdo zasilacza/transformatora, gniazdo telefoniczne RJ11, wtyk RJ11
Wskaźniki, panel przełącznik zasilania, wskaźnik zasilania ON, wskaźnik nośnej READY
Napięcie zasilania AC 9V z zewnętrznego zasilacza/transformatora
Wymiary wysokość . cm / głębokość . cm / szerokość . cm
Głośność
Waga  ~ — g
Produkcja od ok. 1982

Modem posiada wbudowane oprogramowanie MODEMLINK. Można je uruchomić bezpośrednio z modemu bez żadnych urządzeń zewnętrznych. Po uruchomieniu komputera następuje załadowanie oprogramowania, które można uruchomić z poziomu Basica poprzez komendę DOS lub uruchomić automatycznie po włączeniu komputera z wciśniętym klawiszem OPTION.

Nietypowa, nierekolowalna konstrukcja sterownika T: wymusza, aby był on załadowany przed uruchomieniem BASIC. W czasie transmisji do/z modemu nie można wykonywać innych operacji I/O przez port SIO, nie można też stosować magnetofonu. Istnieje szereg alternatywnych sterowników obsługujących modem Atari 1030 niwelujących niektóre niedogodności.


Biblioteka: