IDE Plus 2.0, konstrukcja Jacka Żuka i Konrada Kokoszkiewicza to urządzenie PBI mieszczące w sobie:

 • kontroler dysków twardych IDE – obsługuje dwa dyski
 • wbudowany moduł Sparta DOS X
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 • pamięci flash z oprogramowaniem systemowym
 

Powstało kilka wersji kontrolera, różniących się elektroniką. Warto wspomnieć, że zamiast dysku twardego można podłączyć adaptery ze złącza IDE na CompactFlash czy SD, SSD i zastosować współczesne nośniki danych.

Interfejs w wersji C wygląda następująco:

Kontrolery IDE wyposażone są w następujące złącza:

 • złącze do podłączenia 2,5-calowych dysków twardych IDE (lub stosownego adaptera)
 • wtyk PBI do podłączenia do komputera XL
 • złącze służące do podłączenia do komputera XL za pomocą taśmy 50-żyłowej
 • wtyk CART/ECI, służący do podłączenia do komputera XE
 • gniazdo kartridża
 • gniazdo do podłączenia zewnętrznego zasilania 5V
 • złącze do podłączenia sygnałów pozwalających sterować zewnętrznym kartridżem, do użycia z komputerami XL
 

Kontroler IDE Plus 2.0 z dyskiem twardym IDE 2,5″:

Kontroler IDE Plus 2.0 z kartą compact-flash:

Wersje wyższe niż prezentowany posiadają dodatkowe przełączniki: zmianę numeru urządzenia PBI, zabezpieczenie zapisu,  i/lub przetwornik dźwięku COVOX i inne. Znajdujący się na urządzeniu w wersji C (powyżej) przełącznik włącza/wyłącza wbudowany moduł Sparta DOS X. Dostarczone przez producentów oprogramowanie umożliwia aktualizację BIOS urządzenia, wgrywanie systemu Sparta DOS X. Ustawienia BIOS-u urządzenia wywołujemy wciskając klawisze START + RESET.

BIOS umożliwia między innymi:

 • włączenie/wyłączenie kontrolera IDE
 • włączenie/wyłączenie drugiego dysku IDE (slave)
 • włączenie/wyłączenie Sparta DOS X
 • włączenie handlera Z: (sterownik zegara czasu rzeczywistego)
 • ustalanie numeru dysku do bootowania, odczytu pliku CONFIG.SYS
 • włączanie szybkiej transmisji dla urządzeń SIO
 

Ekran BIOS-u w wersji 1.5:

   Pełne możliwości dysku chętnie wykorzystuje system Sparta DOS X. W obecnej wersji 4.48 Sparta obsługuje 15 partycji o pojemności 32MB każda. Sparta obsługuje partycje FAT, co prawda na razie jeszcze w trybie odczytu, ale to pozwala na wykorzystanie takiej partycji w roli potężnego magazynu danych.

   Wg moich testów kontroler IDE Plus 2.0 z dyskiem HDD jest najszybszą pamięcią zewnętrzną z jaką miałem do czynienia.


Biblioteka: