Pliki programów dla Sparta Dos X oraz odnośniki do artykułów. Wszystko razem w obrazie dyskietki ATR.
Proszę  o przesyłanie wszelkich uwagi o nieprawidłowościach w działaniu na adres email:

a t a r i @ a t a r i 8 . e u

link do artykułuwersjauwagi
Przeglądarka plików 256210423
Przeglądarka plików ACT i wszelkich tekstowych220123
Przeglądarka plików FNT220712
Przeglądarka plików GRF230103
Przeglądarka plików GR7221217
Przeglądarka plików GR8221217klawisz N włącza/wyłącza negatyw
Przeglądarka plików GR9221217
Przeglądarka plików GRA221217
Przeglądarka plików GRF230101klawisz N włącza/wyłącza negatyw
Przeglądarka plików tekstowych IBMw budowie
Przeglądarka plików COL i LUM210516
Przeglądarka plików MIC221217
Przeglądarka plików PGC210530
Przeglądarka plików PGF210529
Przeglądarka plików PIC220112typ 1 (kompresja pionowa) i typ 2 (kompresja pozioma)
Przeglądarka plików SGE221217
Przeglądarka plików ZM4210405wersja testowa bez przeplotu
Przeglądarka plików ZZNw budowie

Linker 2.0A

Program pomocniczy dla SDX. Scala skompilowany program interpretera Turbo Basic XL z biblioteką RUNTIME2 w celu uzyskania programu wykonywalnego typu COM (EXE).

BINTOACT

Program pomocniczy - konwertuje dane z dowolnego pliku do pliku tekstowego umieszczając dane w tablicy typu BYTE ARRAY na potrzeby umieszczenia danych w listingu programu w języku Action!

ZEGAR3

Zegarek dla SDX, wymaga sterownika Z: Przełącznik /2 zmienia tarczę zegara.

Polonus

Program pomocniczy - drukuje na drukarce Atari 1029 zawartość tablicy znaków międzynarodowych w celu sprawdzenia czy drukarka posiada wbudowane polskie fonty.

Inżynier

Gierka na podstawie gry Bridge Builder.

ACT Viewer

Program pomocniczy dla SDX do podglądu plików tekstowych, np. ACT, LST, TXT, ASM. Wersja beta 220122 zawiera poprawki oraz została przygotowana do możliwości rozpoznawania i kolorowania składni. Wymaga sterownika S_VBXE.

Konwerter MIC do PIC

Konwerter MIC na PIC

Program pomocniczy do konwersji obrazków MIC na skompresowany PIC.

ZEGAR2

Zegarek dla SDX, wymaga sterownika Z:.

PICINFOrmator

Program pomocniczy dla SDX do podglądu nagłówka plików PIC. Wywołanie: PICINFO FILENAME.PIC.

MAPA

Generator mapy. START/SELECT - zmiana kroku, OPTION - kasowanie ekranu, dowolny klawisz - powrót do DOS.

HATABS

Program pomocniczy dla SDX, wyświetla zawartość tablicy handlerów.

ZEGAR

Zegarek dla SDX, wymaga sterownika Z:.

FontROM

Program pomocniczy do zmiany fontów w obrazie ROM systemu operacyjnego.

Drukarz 1.3

Program pomocniczy do drukowania obrazów HIRES z plików GR8, BMP. Wersja 1.3 (210827) drukuje kodami Atari 1029 na niej samej, kodami Atari 1029 do pliku, kodami Epson przez interfejsy Centronics, kodami Epson przez interfejs VIAtronics.

Magazyn Serious Dial

Archiwum magazynu dyskowego Serious grupy Dial. Skarbnica wiedzy o rozszerzeniach sprzętowych komputerów, stacji dyskietek, kartridży oraz olbrzymia ilość artykułów o programowaniu, projektach i nowinkach.

Emulator Colleen

Emulator Colleen